Referenser VVS

För mer information kontakta VVS-ansvarig i Piteå:
Anders Westerberg
Tel:010-414 4025
E-mail: anders.westerberg@ivab.com

År

Uppdragsgivare

Projekt

Omfattning (h)

2015

PEAB

IKEA i Umeå (VS)

2015

PEAB

Akademiska Hus i Luleå (VS, Sprinkler, Kyla)

2015

Luleå Tekniska Universitet

Rörmontage - Högtrycksgas

2015

Skanska

Vattenfall kontor i Luleå (VS, Sprinkler, Kyla)

2014-2015

Tjintokk AB

Biltestverksamhet (hotell + garage)

2014

LKAB

Laboratorium samt kontor i Kiruna (VS, Gas)

2014

Nåiden Bygg AB

Parkeringshus Piteå

2014

LuleBo

Fjärrvärmeundercentraler

2013

Wiksténs Fastigheter

Ny galleria i Boden

2013

NCC

Sunderbyns Sjukhus (VS, Sprinkler, Medicinska gaser)

2012

Östhammars kommun

Eds skolan, konvertering till fjärrvärme