Referenser Verkstad

För mer information kontakta Verkstadsansvarig i Piteå:
Håkan Lindberg
Tel:010-414 4021
E-mail: hakan.lindberg@ivab.com

År

Uppdragsgivare

Projekt

Omfattning (h)

2015

Outotec

Ventilställ

2015

SSAB

Tjärseparator

2015

Bravida

Kylanläggning

2015

Billerud

Lutfälla

2014

AGA

Kylare

2014

SINTEF

Trycksatt förgasningsanläggning

2014

Boliden

Tryckklocka

2014

NCC

Lining av betongkanal

2014

Boliden

Myrentork

2013

Swerea Mefos

Skorsten

2013

Outotec

Brännarlans