Referenser Sprinkler

För mer information kontakta Sprinkleransvarig i Piteå:
Anders Westerberg
Tel:010-414 4025
E-mail: anders.westerberg@ivab.com

År

Uppdragsgivare

Projekt

Omfattning (h)

2009

Norrbottens landsting

Sunderby sjukhus ombyggnad sprinkler

2009

Sunpine

Sprinkler, Sunpine.

2008

Landstinget

Eksjö Sjukhem, Eksjö

2008

Drott

JC-Huset, Mölnlycke

2008

Higab

Stadsteatern, Göteborg

2008

Aranäs KB

Kungsmässan, Kungsbacka

2008

Assi Domän Interiör

Kvarnåsens Sågverk, Kvarnåsen

2008

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank, Stockholm

2008

AstraZeneca

Astra B413, Snäckviken

2008

AstraZeneca

Astra B616, Gärdtuna

2008

AB Astra

Astra Tablets, Södertälje