Referenser Industri

För mer information kontakta Industriansvarig i Piteå:
Björn Westerberg
Tel:010-414 4004
E-mail: bjorn.westerberg@ivab.com

År

Uppdragsgivare

Projekt

Omfattning (h)

2014

SCA

Ny mesaugn - Leverans samt montage industrirör

2014

SSAB

Ny spaltugn - Leverans samt montage industrirör

2014

Preem

Ny dieselledning - Leverans samt montage industrirör

2013-2014

Andritz

Uppgradering av turbiner vid kraftverk

2013

Boliden AB

Nytt anrikningsverk Garpenberg - Lev samt montage industrirör

2013

Boliden AB

Ny gruva i Garpenberg - Leverans samt montage industrirör

2013

LKAB

Lining av 4 st dieselcisterner (Ø 30 m)

2013

SCA

Uppgradering av pappersmaskin - Lev & montage industrirör

2013

PEAB (Vattenfall)

Ny turbin Akkats - Leverans samt montage industrirör

2013

Gestamp Hardtech

Media till nya pressar - Leverans samt montage industrirör

2013

Smurfit Kappa

Lining av massacistern