Energimyndigheten

Träpulverförgasning

Energimyndigheten

Tillsammans med ETC är vi med och utvecklar egen teknik för förgasning av biomassa.
Vi bygger en demoanläggning på 1 MW och 10 bar, bränslet är träpulver och slutprodukten syntesgas. Syntesgas har i sin tur en rad olika användningsområden bl.a. metanol, gröna kemikalier, FT Diesel, DME m.m.
Tanken är att i framtiden kunna använda restprodukter från skogen för att framställa en gas med så god kvalitet att den även lämpar sig för framställning av drivmedel för fordon "from wood to wheel".
Finansiärer av projektet är Energimyndigheten, Sveaskog, IVAB och ETC.
 

Klicka för större bilder

  • Energimyndigheten
  • Energimyndigheten
  • Energimyndigheten