Chemrec

Svartlutsförgasning

Chemrec

Chemrec gör fordonsbränsle av energirikt svartlut, som är en restprodukt från pappersmassetillverkning. Svartluten förgasas enligt Chemrecs patenterade metod till syntesgas av vilken man kan framställa DME, som kan användas som bränsle i dieselmotorer.
IVAB var med och tillverkade den största delen av pilotanläggningen som ligger i anslutning till Smurfit Kappas pappersbruk i Piteå, där vi tillverkade både förgasare och processrörledningarna.