Referenser Energi

För mer information kontakta Energiansvarig i Piteå:
Per Westerberg
Tel:010-414 4029
E-mail: per.westerberg@ivab.com

År

Uppdragsgivare

Projekt

Omfattning (h)

2010

Energimyndigheten

Förgasare och processrörledningar

2009

SunPine

Cisterner och processrörledningar

2006

Chemrec

Förgasare och processrörledningar