Miljöpolicy

Miljöpolicy

IVAB-koncernen skall genom aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete, minimera och förebygga föroreningar. Detta gör vi med miljöanpassade inköp och processer, hushållning av energi och övriga naturresurser samt genom att följa miljölagstiftningen, intressentkrav och andra krav och ha beredskap för miljönödlägen.

IVAB ska vara det självklara valet.

Miljöpolicyn innebär att:

  • Genom god kommunikation och utbildning engagera medarbetarna till aktiva miljöinsatser.
  • Eftersträva sparsamhet av naturresurser och kretsloppstänkande i största möjliga utsträckning.
  • Eftersträva god transportlogistik för att minimera drivmedelsförbrukningen.
  • Speciellt uppmärksamma miljöfrågorna vid inköp och investeringar.
  • Uppfylla alla väsentliga miljölagar och andra krav från intressenter som berör vår verksamhet.
  • Ha arbetssätt för övervakning av vår miljösituation.
  • Ha beredskap för nödlägessituationer.
  • Göra vår miljöpolicy känd bland våra medarbetare, leverantörer, kunder, samarbetspartners och ägare samt samhället i övrigt.
  • Vid ledningens genomgångar granska och utvärdera miljöpolicyns lämplighet.