Affärsidé och Vision

Affärsidé och Vision

IVAB-koncernen erbjuder marknaden i Sverige kvalitets- och miljösäkrade VVS- och Industrientreprenader och service.
Omfattande VVS-, fjärrvärme-, sprinkler-, gasol- och processrörinstallationer. Detta kompletteras med avancerad
verkstadstillverkning och försäljning av VVS-tillbehör. Dessutom erbjuder vi marknaden högteknologiska produktionsverktyg.

Affärsidé
Att med kunskap och resurser tillfredsställa kundernas behov på helhetslösningar avseende kvalitet, funktion, driftsekonomi och miljö.

Vision
 IVAB ska vara det självklara valet.