Välkommen till Köping

IVAB Köping - Hantverkaregatan 3 - 731 50 Köping - Tele: 010-414 4090 - E-mail: info@ivab.com

Kontaktpersoner

Anders Lundén

tf. Platschef

010-414 4154

070-338 3298

Joel Kihl

Projektledare

010-414 7403

070-630 1359