Är du ute efter lärlingsplats?

Är du ute efter lärlingsplats?

Genom att rekrytera yngre medarbetare så anser vi på IVAB att vi förbereder oss för de krav som kommer att ställas på företaget i framtiden. Våra olika verksamhetsområden ger våra lärlingar chans att prova många olika typer av installationer. Att vi dessutom finns på ett flertal orter runtom i Sverige gör så möjligheten finns att söka lärlingsplats hos oss över hela landet.

Vi tycker att praktik är ett viktigt moment i utbildningen, då man praktiskt får använda sina nyförvärvade studiekunskaper. Vi tar årligen emot praktikanter från gymnasiet och andra utbildningar. Praktik hos oss kan efter utbildningen leda till anställning eller lärlingsplats.

Söker du praktikplats eller vill bli lärling hos IVAB kontaktar du respektive filial- eller avdelningschef, se Kontaktuppgifter under
Kontakta oss.